Locatiemonumenten


Het oude kerkhof

Het oude kerkhof van Roermond (www.oudekerkhofroermond.nl) is een bijzonder monument. Het stamt uit 1785, kort nadat het verbod werd uitgevaardigd om overledenen niet meer te begraven in kerken en binnen de stadsmuren. De locatie nabij de Kapel in 't Zand was destijds nog een veld buiten de stad waar al een kleine Joodse begraafplaats lag. Het kerkhof wordt in Roermond d´n Aje Kirkhoaf genoemd. Het kerkhof laat nog altijd de splitsing zien tussen de verschillende religies die Roermond rijk is en was: Rooms-Katholiek, Protestants en Joods. De religies zijn fysiek op het kerkhof gescheiden door hoge muren. De huidige indeling van de begraafplaats is een gevolg van een ontwerp van dr. Pierre Cuypers die in 1858 als stadsarchitect van Roermond zorgde voor een nieuwe lineaire indeling naar het voorbeeld van de Luikse begraafplaats Robermont.

Dr. Pierre Cuypers, architect, bouwmeester en ontwerper

Verreweg de beroemdste Roermondenaar is dr. Pierre Cuypers (1827-1921). Deze architect, rijksbouwmeester, ontwerper en projectontwikkelaar heeft een gigantische hoeveelheid kerken en gebouwen op zijn naam staan. Bovendien zijn er meubels, interieurs en allerlei kunstvoorwerpen door hem ontworpen. De bekendste bouwwerken van zijn hand: het Rijksmuseum, het Centraal Station van Amsterdam en het Kasteel De Haar. Ook de troon in de Haagse Troonzaal is een ontwerp van Cuypers. Hij heeft vanuit Roermond alleen al meer dan honderd kerken in heel Nederland en Europa gebouwd en gerestaureerd.

De gebrandschilderde ramen van Kapel in 't Zand

De ramen in het schip van de Kapel in ’t Zand werden in de Tweede Wereldoorlog verwoest en naderhand vervangen door kathedraalglas. In de jaren 80 werd de Kapel in ’t Zand gerestaureerd en als sluitstuk werd aan Eugène Laudy (Heerlen, 1921 ) opdracht gegeven nieuwe ramen te ontwerpen. Het sprak vanzelf dat de persoon van Maria in meerdere ramen in beeld werd gebracht, want al eeuwenlang wordt op deze plek Maria vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw in ’t Zand. In de zestien ramen wordt het leven van Jezus in beeld gebracht, juist ook in relatie tot zijn moeder. De ramen werden vervaardigd bij Atelier Flos in Tegelen.