LocatieDr. Pierre Cuypers, architect, bouwmeester en ontwerper

Dr. Pierre Cuypers, architect, bouwmeester en ontwerper


Verreweg de beroemdste Roermondenaar is dr. Pierre Cuypers (1827-1921). Deze architect, rijksbouwmeester, ontwerper en projectontwikkelaar heeft een gigantische hoeveelheid kerken en gebouwen op zijn naam staan. Bovendien zijn er meubels, interieurs en allerlei kunstvoorwerpen door hem ontworpen. De bekendste bouwwerken van zijn hand: het Rijksmuseum, het Centraal Station van Amsterdam en het Kasteel De Haar. Ook de troon in de Haagse Troonzaal is een ontwerp van Cuypers. Hij heeft vanuit Roermond alleen al meer dan honderd kerken in heel Nederland en Europa gebouwd en gerestaureerd.

 

Het Huis van Cuypers

Het oude woonhuis en atelier/werkplaats van dr. Pierre Cuypers is in Roermond behouden gebleven en is vele decennia in gebruik geweest als Stedelijk Museum Roermond. Het gebouw is een van de eerste ontwerpen van Cuypers en laat zijn visie op neogotische bouwkunst zien. Sinds 2011 is de locatie geheel ingericht als Cuypershuis (www.cuypershuisroermond.nl) en daarmee volledig gewijd worden aan de oude meester. Zo heeft Roermond haar beroemdste zoon een gepast en blijvend eerbetoon gegeven.

 

Roermondse herinneringen aan Cuypers

Dr. Pierre Cuypers is in Roermond nog dagelijks zichtbaar. Niet alleen zijn oude woonhuis staat er nog, maar ook zijn geboortehuis dat in 2008 voorzien is van een plaquette. Op de toeristische wegwijzers van Roermond staat hij als beeldje in het klein vereeuwigd. Op grotere schaal staat zijn standbeeld bij "zijn" Munsterkerk. Het beeld werd enkele jaren na zijn dood onthuld door Prins Hendrik der Nederlanden, die naar verluid, zijn bezoek destijds combineerde met een snelle affaire in Roermond. Cuypers had de Munsterkerk op basis van zijn architectonische inzichten gerestaureerd. Hij heeft daarbij de nodige elementen toegevoegd, waaronder de nu zo kenmerkende twee grote torens.

 

Arts and crafts

Cuypers heeft mede gezorgd voor het opnieuw in gebruik brengen van ambachtelijke bouwmethoden (de "Arts and crafts" stroming). Hij zorgde voor de invoering van vakmanschap dat al eeuwen uit de mode was. Een "schoolvoorbeeld" van zijn opvattingen is de Roermondse Teekenschool. Niet alleen zorgde hij voor goed ambachtelijk onderwijs in zijn stad, maar het gebouw zelf is bijzonder mooi vormgegeven en uitgevoerd. Het doet tegenwoordig dienst als kantoorgebouw, maar is dankzij vakkundige restauratie, nog steeds een schitterend monument.

 

Religie en grafmonument

dr. Pierre Cuypers had zijn tijd mee. Kort nadat hij in Roermond zijn bedrijf in religieuze kunst gestart heeft, mag de katholieke kerk zich in Nederland weer manifesteren. Het levert voor de toen nog jonge Cuypers veel werk op, om nieuwe kerken te bouwen, bestaande kerken te restaureren en ze allemaal te voorzien van een interieur en kunst. Zo is het niet verwonderlijk dat hij ook complete religieuze beeldentuinen ontwerpt: het Roermondse kruiswegpark (www.kruiswegpark.nl) komt van zijn tekentafel. Een eigen ontwerp is bovendien zijn grafmonument dat bol staat van de religieuze symboliek. Zijn graf, gelegen op "Het oude kerkhof" in Roermond (www.oudekerkhofroermond.nl) is in het recente Cuypersjaar volledig gerestaureerd.

 

Cuypersjaar 2007-2008

In het archief van het Nederlands Architectuur Instituut (NAI, www.nai.nl) in Rotterdam heeft Pierre Cuypers verreweg het grootste aantal archiefstukken uit de Nederlandse geschiedenis. Het NAI heeft jarenlang nodig gehad om dit Cuypersarchief te voorzien van een complete inhoudsopgave. Dat werk werd in 2007 afgerond, wat aanleiding is geweest voor tal van activiteiten in een heus Cuypersjaar (www.cuypersroermond.nl). De exposities, onthullingen van boeken, rondleidingen enz. vonden overal in ons land plaats. In zijn geboorteplaats Roermond was echter het zwaartepunt van het Cuypersjaar met exposities, nieuwe boeken, nieuwe beelden, een online spel (www.cuyperscode.nl), de restauratie van zijn praalgraf en als grandioze afsluiting: een complete musical (www.pierrecuypersdemusical.com).

 

Cuypersjaar merchandise

U kunt bovendien een stukje Cuypers meenemen uit Roermond Banketbakker De Kroon (Hamstraat) biedt een heerlijk Cuypersgebak.
Wijnhuis Berger (Swalmerstraat) bottelt al jarenlang een heerlijke Cuyperswijn (wit en rood).
Danny's Drankenshop (Neerstraat) zorgt voor een Roermondse Cuypersjenever.

 

Relevante links

Cuypershuis Roermond
Cuypersjaar Roermond
Nederlands Architectuur Instituut
D'n Aaje Kirkhaof
Kruiswegpark
De Cuyperscode, online spel
Pierre Cuypers de Musical