Locatiereligie


Het oude kerkhof

Het oude kerkhof van Roermond (www.oudekerkhofroermond.nl) is een bijzonder monument. Het stamt uit 1785, kort nadat het verbod werd uitgevaardigd om overledenen niet meer te begraven in kerken en binnen de stadsmuren. De locatie nabij de Kapel in 't Zand was destijds nog een veld buiten de stad waar al een kleine Joodse begraafplaats lag. Het kerkhof wordt in Roermond d´n Aje Kirkhoaf genoemd. Het kerkhof laat nog altijd de splitsing zien tussen de verschillende religies die Roermond rijk is en was: Rooms-Katholiek, Protestants en Joods. De religies zijn fysiek op het kerkhof gescheiden door hoge muren. De huidige indeling van de begraafplaats is een gevolg van een ontwerp van dr. Pierre Cuypers die in 1858 als stadsarchitect van Roermond zorgde voor een nieuwe lineaire indeling naar het voorbeeld van de Luikse begraafplaats Robermont.

Moord op de Kartuizers

Op 23 juli 1572 vielen Willem van Oranje's troepen het katholieke Roermond binnen. De Tachtigjarige Oorlog is in volle gang. De stad Roermond wordt na een belegering ingenomen. De troepen van Willem van Oranje krijgen "als beloning" de vrijheid om te plunderen. In het Kartuizerklooster worden daarbij 12 kartuizer monniken op gruwelijke wijze vermoord. Een dertiende slachtoffer is de secretaris van de eerste Roermondse bisschop (Lindanus) die zich in het klooster schuilhield. De zwaar verminkte dertien lijken worden vervolgens publiekelijk tentoongesteld in de stad.

 

Sinti-Bedevaart naar Kapel in 't Zand

Jaarlijks trekken de Sinti naar de Roermondse Kapel in 't Zand om een culturele bedevaart te vieren. Deze Sinti-pelgrimage is 1982 ontstaan en inmiddels tot een nieuwe traditie uitgegroeid. Hele Sintifamilies komen vanuit Nederland en het buitenland jaarlijks in juli naar deze bedevaartplaats in Roermond. Ze plaatsen hun caravan of camper aan de rand van de stad en houden diverse diensten en feesten. Tijdens een processie naar Kapel in 't Zand wordt een beeld van Maria meegedragen.

Iedereen is van harte welkom bij de diensten en festiviteiten. Het is niet enkele een religieuze aangelegenheid. Tijdens het vierdaagse verblijf in Roermond is er ook veel aandacht voor de Sinti cultuur en muziek. Burgers kunnen op een prettige manier kennis maken met de families en hun bijzondere cultuur.