LocatieBesparen op de gemeenteraad

Besparen op de gemeenteraad


besparen!In 2012 besluiten de Roermondse gemeenteraadsleden dat ze 2,5% van hun raadsvergoeding inleveren. De betaalde hobby wordt zo iets minder fors betaald. Het is in ieder geval een aardig steentje dat bijgedragen wordt aan de recent gemaakte kosten voor de verbouwing van de raad(s)zaal. En zo is het in ieder geval geen bijdrage aan de benodigde bezuinigingen.

Toch bezuinigen op de raad?
Als Roermond.com hebben we twee suggesties voor daadwerkelijke bezuinigingen op de kosten van de gemeenteraad. Voor deze tips vragen we geen vergoedig. Het is onze bijdrage aan een sluitende gemeentebegroting.

1. Geen kennis, geen stemrecht, geen geld
Mogelijke besparing tot 66%
De raadszaal is regelmatig een raadzaal, vandaar onze schrijfwijze raad(s)zaal. Menig raadslid kent de inhoud van agendapunten niet of nauwelijks, maar stemt er toch over mee. Er wordt zo heel wat afgeraden (...) in de raad. Zonder kennis toch stemmen? Daar hoeft toch niet voor te worden betaald?!

Voer daarom de 'popquiz' in tijdens de raadsvergadering. Bij de aanvang van elk agendapunt worden alle raadsleden drie vragen voorgelegd over het agendapunt waarop ze antwoord moeten geven. Het kan eenvoudig via de beeldschermen die ze tegenwoordig allemaal voor zich hebben staan. Wel opletten dat er niet gespiekt wordt! Raadsleden die de vragen niet goed kunnen beantwoorden worden uitgesloten van stemming. En u raadt het al: ook uitsluiten van betaling!

Deze bezuinigingsmaatregel leidt (wellicht) tot daadwerkelijk gelezen raadsstukken en zo tot dossierkennis bij de raad. Zo niet, dan levert het in ieder geval een forse bezuiniging op.

2. Uitbestedingkosten van controlerende taak vergoeden
Mogelijke besparing tot 40%
De belangrijke controlerende taak van de gemeenteraad wordt door een groot aantal raadsleden uitbesteed. Uitbesteed? Ja, uitbesteed. Want menige raadsvraag begint met de woorden “Heeft u kennisgenomen van het krantenartikel…”. Als de controlerende taak wordt uitgevoerd door de krant te lezen, dan is de conclusie dat de controlerende taak in feite is uitbesteed aan diezelfde krant. En dan zou de vergoeding voor het gemeenteraadswerk kunnen worden beperkt tot de abonnementskosten. Zo’n 30 euro per maand. Voor de lezers van de Trompetter is zelfs geen vergoeding nodig! Een geweldige besparing!

Overigens, als journalisten de controlerende taak van de gemeenteraad uitvoeren, zouden zij een vergoeding vanuit de gemeente moeten ontvangen… Een aardige oplossing voor het dalende aantal abonnees!