LocatieSchinderhannes beeldenroute

Schinderhannes beeldenroute


U kunt de personages uit de Opera-Bouffe Schinderhannes van de Roermondse schrijver Emile Seipgens als beeldenroute tegenkomen in de binnenstad van Roermond. De route loopt vanaf het beeld van Emile Seipgens bij de Steenen Brug (hoek Roersingel-Brugstraat) tot aan het beeld van kastelein Schwarze Peter op de hoek Heilige Geeststraat-Pollartstraat.

 

Sinds 1970 zijn er telkens nieuwe beelden toegevoegd om uiteindelijk in 2002 tot de huidige beeldengroep te komen. De kunstwerken zijn geschonken door individuele ondernemers, winkeliersverenigingen en de gemeente Roermond. Ze zijn overigens regelmatig slachtoffer geworden van vernieling en diefstal. De huidige beelden van de geliefden uit de Opera (Schinderhannes en Florenske) zijn beide nieuwe ontwerpen, na de diefstal van de eerste versies. Bovendien staan de meeste beelden inmiddels niet meer op hun oorspronkelijke plek.

 

De beelden zijn gemaakt door de Roermondse kunstenaars Dolf Wong, Truus Coumans, Wijnand Thönissen en Dick van Wijk. De beelden beschrijven we in de volgorde van plaatsing vanaf het huidige beginpunt van de beeldenroute bij de Steenen Brug:

 

 

Schrijver Emile Seipgens - Wijnand Thönissen en Dick van Wijk (1987)

Pas na de afronding van de Schinderhannes beeldengroep werd de schrijver zelf vereeuwigd met een beeld dat oorspronkelijke op de hoek Varkensmarkt-Markt stond. Inmiddels is het beeld, dat door het winkelierscollectief "'Stichting Vitrines Hartje Stad" werd geschonken, verplaatst naar de hoek Brugstraat-Roersingel. Seipgens staat hier overigens met de rug naar de overige beelden.

 

 

Heks Hiacinthe - Truus Coumans (1980)

Meerdere generaties van de Roermondse familie Timmermans hebben de heks Hiacinthe gespeeld in de opvoeringen van Schinderhannes. Bij het 125 jarig bestaan van het familiebedrijf van Henri "de heks" Timmermans schonk hij het beeld dat zowel een heks als een jong meisje verbeeld. Het beeld stond oorspronkelijk vanaf 1980 in de Steenweg bij het familiebedrijf. Tegenwoordig vindt u het op de hoek Brugstraat - Neerstraat.

 

 

Roversbende De Ruivers - Wijnand Thönissen en Dick van Wijk (1986)

Oorspronkelijk als laatste in de serie van personages uit de opera werd de roversbende (in dialekt "de ruivers") geplaatst in opdracht van het winkelierscollectief "Stichting Vitrines Hartje Stad". De rovers staan in een cirkel onderaan de Bergstraat, hoek Neerstraat.

 

 

 

Schinderhannes (op paard) - Dolf Wong (1973)

Het oorspronkelijke beeld van Schinderhannes uit 1970, eveneens van Dolf Wong en geschonken door Confectie Industrie Roermond, werd in 1971 gestolen. In 1973 werd het huidige beeld onthuld, dat op enkele meters na, nog steeds op de oorspronkelijke plek staat (Hoek Varkensmarkt - Bergstraat).

 

 

 

Duivel Beëlzebub - Wijnand Thönissen en Dick van Wijk (1984)

De duivel, waarmee Schinderhannes een pact sloot, staat in de Schoenmakersstraat en kijkt daar in de richting van Florenske. Met name de horens van Beëlzebub moeten het regelmatig ontgelden en worden veelal met rode verf bewerkt. Het winkelierscollectief "'Stichting Vitrines Hartje Stad" heeft het beeld geschonken.

 

 

Kasteleinsdochter Florenske - Dick van Wijk (2002)

Het oorspronkelijke beeld van kasteleinsdochter Florenske werd in 1977 door C&A geschonken en bij de vestiging op de Steenweg geplaatst. Na meerdere vernielingen en pogingen tot diefstal is dit beeld van Dolf Wong uiteindelijk in 1991 verdwenen. In 2002 werd bij de opvoering van Schinderhannes door de gemeente Roermond gezorgd voor een nieuw beeld, nu geplaatst in de Heilige Geeststraat.

 

 

Kastelein Schwarze Peter - Wijnand Thönissen en Dick van Wijk (1985)

Tegenwoordig in de nabijheid van zijn dochter Florenske staat in de Heilige Geeststraat de kastelein Schwarze Peter. Het winkelierscollectief "'Stichting Vitrines Hartje Stad" heeft dit beeld geschonken, overigens uit de opbrengsten van de etalagevitrines die destijds in de binnenstad verhuurd werden.